Dương LongTrue
Main board
CPU
RAM
HDD
vga
nguồn
phím
chuột
case
tai nghe
loa
ups
thiết bị mạng
thiết bị khác
Cáp
Trang chủ > tin học
AM- A10-6790K
2.780.000
Socket FM2+ - 4MB Cache L2 - 4 Core 3.3GHz (4.0GHz Turbo) - 95W, ép sung (Turbo Core), chống virus, thay đổi số nhân (Unlocked), 64bit. 'ok';
AMD A8 7600
2.050.000
Socket FM2+ - 4MB Cache L2 - 4 Core 3.3GHz (4.0GHz Turbo) - 95W, ép sung (Turbo Core), chống virus, thay đổi số nhân (Unlocked), 64bit.
AMD Athlon II X4 845K
1.630.257
Socket FM2+ - 4MB Cache L2 - 4 Core 3.3GHz (4.0GHz Turbo) - 95W, ép sung (Turbo Core), chống virus, thay đổi số nhân (Unlocked), 64bit.
Core I5-6600K (3.5GHz)
9.475.000
Socket 1151 - 6MB Cache - 4 Cores - 4 Threads - Intel HD Graphics 530 (Không kèm Fan)
Core I7-5820K (3.3GHz)
9.475.000
GA2011-V3 - 15MB Cache - 6 Cores - 12 Threads - No GPU (Không kèm Fan)
Pentium Dual-G3260 (3.3GHz)
1.280.000
Socket 1150 - 3MB Cache - 2 Cores - 2 Threads - Intel HD Graphics.
Pentium Dual-G3260 (3.3GHz)
1.280.000
Socket 1150 - 3MB Cache - 2 Cores - 2 Threads - Intel HD Graphics.